Harting han là thương hiệu giắc cắm ( connector) đến từ Đức.

sản phẩm Harting đa dạng với nhiều mẫu mã phù hợp với nhiều ngành nghề và chức năng của máy móc công nghiệp và dân dụng.

Các loại giắc cắm Harting thường sử dụng phổ biến:

  • Giắc cắm Harting han 4 chân
  • Giắc cắm Harting han 5 chân
  • Giắc cắm Harting han 6 chân
  • Giắc cắm Harting han 10 chân
  • Giắc cắm Harting han 16 chân
  • Giắc cắm Harting han 18 chân
  • Giắc cắm Harting han 24 chân
  • Giắc cắm Harting han 32 chân
  • Giắc cắm Harting han 48 chân
  • Giắc cắm Harting han kiểu modules

Harting hanharting connector

Harting han kiểu modules

harting han modulesconnector harting

HARTING

0935792861
0935792861