• IWISS

IWISS thương hiệu chuyên cung cấp các dụng cụ thi công trong dân dụng và công nghiệp. IWISS có nhiều sản phẩm trong đó có sản phẩm cung cấp cho ngành solar ( điện mặt trời ) như kìm bấm đầu cos mc4 Iwiss, kìm cắt dây DC IWISS, cờ lê MC4, kìm tuốt dây DC IWISS, IWS-2546S, IWIS-2546B, LY-2546B, LA-2546B, IWISS KIT LY-2546B.

IWISS

 • Kìm bấm đầu cos mc4 IWS-2546S
  Bấm loại dây 2.5/4/6 mm
  kim bam mc4 IWS-2546Skim bam mc4 iwiss
 •  Kìm bấm đầu cos mc4 IWS-2546B
  Bấm loại dây 2.5/4/6 mm
  kim bam mc4 IWS-2546B kim bam iwiss mc4
 • Kìm bấm đầu cos mc4 LY-2546B
  Bấm loại dây 2.5/4/6 mm
  IWISS LY-2546B kim bam mc4 LY-2546B
 • Kìm tuốt dây DC LA-2546B và cờ lê tháo lắp MC4
  kim tuot day DC solar LA-2546B co le thao lap mc4

IWISS

0935792861
0935792861