Hãng Te connectivity chuyên cung cấp các giải pháp kết nối công nghiệp.

 • giắc cắm TE connector 4 chân
 • giắc cắm TE connector 5 chân
 • giắc cắm TE connector 6 chân
 • giắc cắm TE connector 10 chân
 • giắc cắm TE connector 16 chân
 • giắc cắm TE connector 24 chân
 • giắc cắm TE connector 32 chân
 • giắc cắm TE connector 48 chân
 • Kìm bấm đầu cos mạng TE apm
 • Kìm bấm đầu cos giắc cắm TE
 • Dây mạng kết nối TE

TE connectivity

0935792861
0935792861